START 2023

Grafika Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Stypendium START można otrzymać tylko raz/ grafika: www.fnp.org.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków w programie START. Młodzi naukowcy mogą w nim zdobyć zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października br.

O Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej mogą ubiegać się młodzi naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia. 

Oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze.

W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 tys. zł. 

W programie START przyznawane są również wyróżnienia kandydatom i kandydatkom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu i zostały uznane za wybitne.

Wnioski można składać do 31 października br. Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale 2023 r. Stypendium START można otrzymać tylko raz, ale środki można przeznaczyć na dowolny cel.

Wnioski składane do konkursu START są także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

Od roku 2015 r. przyznawane jest także wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureatka lub laureat prowadzący wysokiej jakości badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii.

W konkursie 2023 po raz drugi będzie można otrzymać stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które będzie przyznawane za nowatorskie osiągnięcia w zakresie biotechnologii, genetyki lub biologii molekularnej, czyli w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora. Wyróżnienie ustanowione zostało dzięki zapisowi testamentowemu prof. Wacława Szybalskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są TUTAJ>>