Konkurs Fundacji SENER

Autor najlepszej pracy doktorskiej wyłonionej w międzynarodowym konkursie Fundacji SENER otrzyma 12 tys. euro. Prace dotyczyć powinny: inżynierii aerokosmicznej, inżynierii morskiej, infrastruktury i transportu lub energii.

Fundacja SENER, część międzynarodowej grupy inżynieryjno-technologicznej SENER, organizuje już szóstą edycję konkursu. Udział w nim mogą wziąć wszyscy, którzy w 2017 roku uzyskali tytuł doktora we wskazanej przez Fundację dziedzinie.

Twórca zwycięskiej pracy otrzyma 12 tys. euro, a kolejne 3 tys. euro trafi do opiekuna badania. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do 22 grudnia 2017 (do godz.13.00). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2018 roku.

Główne kryterium, według którego będą oceniane prace to znaczenie badań i ich potencjał do praktycznego wykorzystania. Oceniana będzie również jakość pracy dyplomowej oraz jej wpływ w kanałach rozpowszechniania informacji naukowej, nagrody  oraz inne wyróżnienia, a także przejrzystość prezentacji.

Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: 

http://www.fundacion.sener/en/training-and-research/research-awards/terms/