Rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę Pratt & Whitney imienia Zbigniewa Grabowskiego za rok 2015

Pod koniec stycznia 2016 r. odbyła się telekonferencja będąca ostatnim etapem wyłaniania zwycięzców w konkursie o Nagrodę Pratt & Whitney imienia Zbigniewa Grabowskiego. Poniżej prezentujemy listę laureatów.

W telekonferencji wzięli udział prawie wszyscy członkowie Jury, którzy pod przewodnictwem prof. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki PW, uzgodnili ranking prac i przyznali miejsca zwycięzcom z poszczególnych kategorii.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w 2014 roku przez Pratt & Whitney Rzeszów, Politechnikę Rzeszowską i Politechnikę Warszawską tegoroczną edycją opiekuje się nasza Uczelnia. Prace zgłoszone w konkursie oceniło Jury w składzie:

 1. prof. dr hab. Rajmund Bacewicz – Przewodniczący (Prorektor ds. Nauki PW),
 2. prof. dr hab. inż. Piotr Wolański (Politechnika Warszawska),
 3. prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański (Prorektor ds. Nauki PRz),
 4. dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz (Prorektor ds. Kształcenia PRz),
 5. dr inż. Stanisław Dudek, Ekspert ds. łączenia, powłok, formowania i obróbki cieplnej, Pratt & Whitney Rzeszów S.A.,
 6. dr inż. Halina Majka, Wiodący Inżynier d/s Inżynierii Materiałowej Pratt & Whitney Rzeszów S.A.,
 7. Mary Colby, PhD., Technology and Innovation, Manager, Pratt & Whitney Engineering, Pratt & Whitney,
 8. dr. Catalin Fotache, Director, Pratt & Whitney Programs United Technologies Research Center, Pratt & Whitney,
 9. Richard Ullyott, Senior Fellow, Advanced Engineering, Pratt & Whitney Canada,
 10. Dean Carpenter, Manager - Product Technology, Pratt & Whitney Canada.

W ocenie prac w Politechnice Warszawskiej, jako ekspert, członków Jury wspierał prof. Krzysztof Rożniatowski (Wydział Inżynierii Materiałowej).

Do konkursu zgłoszono 10 prac w trzech kategoriach:

 • prace doktorskie (4 aplikacje),
 • prace magisterskie (4 aplikacje),
 • prace inżynierskie (2 aplikacje).

Jury przyznało Nagrody następującym osobom:

Prace doktorskie

 1. Nagroda I stopnia – dr inż. Karol Świderski (PW),
 2. Nagroda II stopnia – dr inż. Dariusz Szeliga (PRz),
 3. Nagroda III stopnia – dr inż. Marcin Wachowski (PW).

Prace magisterskie

 1. Nagroda I stopnia – mgr inż. Marzena Ślesik (PW)
 2. Nagroda II stopnia – mgr inż. Kamil Majchrowicz (PW),
 3. Nagroda III stopnia – mgr inż. Mateusz Koralnik (PW).

Prace inżynierskie

 1. Nagroda I stopnia – inż. Joanna Rabajczyk (PW),
 2. Nagroda II stopnia – inż. Katarzyna Rój i inż. Aleksandra Tofil (PRz),

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Podobny materiał:
Konkurs o Nagrodę Pratt & Whitney imienia Zbigniewa Grabowskiego