Projekty z PW z dofinansowaniem Narodowego Centrum Nauki

Zdjęcie probówek laboratoryjnych

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17. Dziewięć projektów zgłoszonych przez naukowców z Politechniki Warszawskiej otrzyma dofinansowanie. 

W konkursie OPUS o finansowanie projektów badawczych mogli ubiegać się wszyscy uczeni, niezależnie od etapu kariery naukowej. Program SONATA wspiera osoby rozpoczynające karierę naukową - badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Dofinansowanie otrzymali:

OPUS 22

SONATA 17

W rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki konkursach złożono ponad 3 tys. wniosków. Do finansowania eksperci zakwalifikowali 589 projektów. Łączna wartość finansowania w konkursach wynosi prawie 740 mln zł.

Więcej informacji o konkursach i ich wynikach TUTAJ>>