Program im. Bekkera - nabór wniosków

Do 18 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków o udział w Programie im. Mieczysława Bekkera, realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu wynosi 40 mln zł.

Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub prowadzenie zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. 

O udział w Programie mogą ubiegać się naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców. Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2020 r., a najpóźniej 30 września 2020 r.

Nabór wniosków jest prowadzony do 18 czerwca 2019 r. roku do godz. 15.00 wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin Programu oraz niezbędne dokumenty, dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Zdjęcie: Biuletyn PW