Poszukiwani „Mistrzowie dydaktyki”

Do udziału w programie „Mistrzowie dydaktyki” zaprasza kadrę akademicką Politechniki Warszawskiej Centrum Współpracy Międzynarodowej PW. Projekt pokrywa koszty wizyt studyjnych w uczelniach zagranicznych. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 grudnia br. 

Program „Mistrzowie dydaktyki” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 - wsparcie finansowe dla nauczycieli akademickich na szkolenia zagraniczne. Jego celem podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu.

Projekt zakłada udział nauczycieli akademickich, którzy w ramach działań wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego będą uczestniczyć w 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego:

  • Uniwersytet w Groningen (Holandia);
  • Uniwersytet w Aarhus (Dania);
  • University College London (Wielka Brytania);
  • Uniwersytet w Gandawie (Belgia).

W ramach realizacji projektu zadaniem nauczycieli akademickich wskazanych przez uczelnię będzie:

  • udział w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia, poprzedzonych spotkaniami przedwyjazdowymi;
  • przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej (ok. 3 studentów na 1 nauczyciela) przez okres 1 semestru akademickiego (max. 100 godzin);
  • współpraca przy ewaluacji projektu.

Organizacja wizyt studyjnych i spotkań przedwyjazdowych należy do MNiSW i jest finansowana na zasadach określonych przez Ministerstwo.

Wymagania wobec uczestników:

  • stanowisko nauczyciela akademickiego,
  • poziom C1 z jęz. angielskiego - potwierdzony certyfikatem lub przez Uczelnię,
  • posiadanie podstaw wiedzy o tutoringu (nowoczesnej edukacji spersonalizowanej).

Projekt pokrywa koszty wizyt studyjnych w uczelniach zagranicznych. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 grudnia 2019 r.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: cwm.pw.edu.pl/Mistrzowie-Dydaktyki

Osoba kontaktowa: Patrycja Kluź, CWM, tel: 22 234 15 94.

Źródło: Centrum Współpracy Międzynarodowej PW