Politechnika Warszawska wśród laureatów konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni

Dziesięć projektów nagrodzono w ramach III ścieżki konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni. Politechnika Warszawska uzyskała prawie 38 mln złotych dofinansowania na projekt pt. „NERW PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca”.

Konkurs Zintegrowane Programy Uczelni organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zgłoszone projekty podzielone zostają na trzy ścieżki, dostosowane do wielkości i potencjału uczelni. Ścieżka III przeznaczona jest dla największych uczelni, w których kształci się co najmniej 20 tys. studentów i w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub A+.

Zintegrowane Programy Uczelni mają służyć podnoszeniu umiejętności studentów i kompetencji dydaktycznych kadr uczelni, tworzeniu i realizacji wysokiej jakości programów stażowych i studiów doktoranckich oraz wspieraniu świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (takich jak akademickie biura karier).

Poza projektem z Politechniki Warszawskiej, w konkursie nagrodzono także propozycje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. W sumie uczelnie te otrzymają 357 mln złotych dofinansowania.