Ogólnopolski Konkurs „Student - Wynalazca”

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej zaprasza studentów, absolwentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 stycznia 2020 r.

Konkurs „Student-Wynalazca”, organizowany od 2010 r. przez Politechnikę Świętokrzyską, adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym, lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych zaprezentuje swoje rozwiązania na 48. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 25-29 marca 2020 r. Ponadto pokażą je również na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2020.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Politechnika Świętokrzyska