Ogłoszenie wyników II edycji konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Sześć wydziałów Politechniki Warszawskiej otrzymało pozytywną ocenę w II edycji konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę pozytywną:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw
 5. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 6. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 7. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 8. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
 9. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby
 10. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Ceramiki i Szkła
 11. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk
 12. Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 13. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
 14. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
 15. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
 16. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
 17. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 18. Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 19. Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 20. Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
 21. Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny
 22. Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 23. Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
 24. Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny
 25. Politechnika Łódzka Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 26. Politechnika Poznańska Wydział Informatyki
 27. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 28. Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 29. Politechnika Śląska Wydział Chemiczny
 30. Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 31. Politechnika Śląska Wydział Transportu
 32. Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 33. Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej
 34. Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 35. Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 36. Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki
 37. Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 38. Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny
 39. Politechnika Wrocławska Wydział Matematyki
 40. Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska
 41. Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 42. Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 43. Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 44. Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny
 45. Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 46. Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny
 47. Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
 48. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 49. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie Wydział Psychologii
 50. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
 51. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
 52. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski w Katowicach
 53. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
 54. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Finansów i Prawa
 55. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
 56. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Matematyki i Informatyki
 57. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Chemii
 58. Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 59. Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii
 60. Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny
 61. Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 62. Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 63. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski II
 64. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I
 65. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmaceutyczny
 66. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski
 67. Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Chemii
 68. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 69. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 70. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
 71. Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk o Ziemi
 72. Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii
 73. Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
 74. Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 75. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 76. Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 77. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Mechaniczny
 78. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: www.nauka.gov.pl