Naukowcy z PW w gronie wyróżnionych w konkursie „Innowator Mazowsza”

20 listopada 2019 r. w Warszawie Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodził kreatywnych naukowców i firmy. W gronie wyróżnionych w XI edycji konkursu „Innowator Mazowsza” znaleźli się przedstawiciele PW.  

Konkurs „Innowator Mazowsza” wyłania nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne czy marketingowe, które mają w sobie duży potencjał biznesowy. Podzielony jest na dwie kategorie: „Innowacyjny Naukowiec” - skierowaną do młodych naukowców (w wieku do 39 lat) działających na mazowieckich uczelniach, którzy w ciągu ostatnich trzech lat uzyskali stopień doktora, a ich praca doktorska podejmowała temat innowacyjnych rozwiązań oraz „Innowacyjna Firma” - dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na Mazowszu, działają od najwyżej sześciu lat, a w ciągu ostatnich trzech lat wprowadziły na rynek lub zastosowały w swojej działalności innowacyjne rozwiązania.

W tym roku do konkursu wpłynęły 43 projekty: 23 w kategorii dla naukowców i 20 - dla firm. Spośród nich kapituła i eksperci wyłonili po trzech laureatów oraz przyznali wyróżnienia.

W kategorii „Innowacyjny Naukowiec” wyróżnieni zostali pracownicy PW:

  • dr inż. arch. Łukasz Piątek z Wydziału Architektury za pracę „Architektura budynków pływających: uwarunkowania i kierunki rozwoju w Polsce po roku 2000”;
  • dr inż. Arkadiusz Kuś z Wydziału Mechatroniki za pracę „Aktywny tomograf holograficzny do pomiaru mikroobiektów biologicznych”;
  • dr inż. Aleksandra Waszczuk-Młyńska z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych za pracę „Diagnostyka uszkodzeń układów płytowych i membranowych”.

 Więcej informacji o wynikach konkursu dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego