Biuletyn PW / Konkursy / Najlepsi z najlepszych 4.0.

Najlepsi z najlepszych 4.0.

Trwa nabór do projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z najlepszych 4.0.”. Wybitnie uzdolnieni studenci mogą uzyskać wsparcie finansowe w rozwoju aktywności naukowej w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach.

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych 4.0.”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub grupa studentów. Muszą oni spełniać następujące warunki:

  • być studentem/studentką studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek;
  • posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2;
  • posiadać pozytywna opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć do 28 czerwca 2019 r.

Wartość przewidzianych środków finansowych na realizację zadań w zakresie naboru ofert, w ramach których zostaną sfinansowane wybrane projekty dotyczące studentów lub zespołów studentów, wynosi ponad 12 mln zł. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć:

  • 80 tys. zł - w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
  • 320 tys. zł - w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Środki z projektu „Najlepsi z najlepszych 4.0.” wybitni studenci mogą przeznaczyć m.in. na związane z konkursami podróże oraz noclegi, opłaty za konkursy i zawody. Mogą one również zostać wydane na zakup drobnej aparatury i materiałów niezbędnych do przygotowania projektu czy na warsztaty, szkolenia i spotkania przygotowujące do udziału w zmaganiach.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI