Nagrody Siemensa dla naukowców i studentów przyznane

6 maja 2016 roku jury XXI edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz VI edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów wybrało zwycięzców w każdej z kategorii. 

Jury konkursowe przyznało następujące nagrody:

1. W XXI Konkursie o Nagrodę Siemensa

 • Nagrodę promocyjną otrzymali:
  • dr inż. Krzysztof Wildner z Politechniki Warszawskiej za pracę doktorską pt.: Metoda przywracania funkcji ruchowych kończyny górnej utraconych w wyniku urazów splotu ramiennego 
  • prof. nzw. dr hab. inż. Cezary Senderowski z Wojskowej Akademii Technicznej za pracę pt.: Żelazowo-aluminiowe intermetaliczne systemy powłokowe uzyskiwane z naddźwiękowego strumienia metalizacyjnego.
 • Nagroda badawcza została przyznana zespołowi badawczemu z Politechniki Śląskiej w składzie:
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin, prof. nzw. dr hab. inż. Henryk Łukowicz za pracę pt.: Technologie dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin.
 • Nagroda specjalna została przyznana
  • prof. dr hab. inż. Andrzejowi Ziębikowi z Politechniki Śląskiej za badania naukowe z aplikacją przemysłową w zakresie wytwarzania elektryczności, także w skojarzeniu z produkcją ciepła, a w szczególności „Analiza wyboru technologii konwersji energii chemicznej paliw w elektryczność dla nowych bloków energetycznych planowanych do budowy w BOT Elektrowni Opole SA”.

2. W VI Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Jury przyznało w tym konkursie następujące nagrody:

 • Nagroda I stopnia
  • inż. Daniel Wyrwał za pracę inżynierską pt.: Konstrukcja i sterowanie holonomicznego robota balansującego na sferycznym kole
 • Nagroda II stopnia
  • mgr inż. Aleksander Sawicki za pracę magisterską pt.: Opracowanie układu do analizy stabilności pacjenta przy użyciu czujników inercyjnych
 • Nagroda III stopnia
  •  mgr inż. Rafał Pietrus za pracę magisterską pt.: Sterowanie rozmyte typu 2 w lewitacji magnetycznej i powietrznej

Przyznano również wyróżnienia dla jednostek, z których wywodzą się nagrodzeni absolwenci:

 • Politechnika Poznańska
  • Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Instytut Technologii Mechanicznej
 • Politechnika Białostocka
  • Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 27 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Informacje o Konkursie o Nagrodę Siemensa oraz o Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Nagroda Siemensa jest przyznawana corocznie, od 1995 roku na mocy porozumienia podpisanego z Politechniką Warszawską, ustanowiona została Nagroda Siemensa dla polskich naukowców i zespołów badawczych. Celem jej jest promocja wybitnych, dających się zastosować w praktyce osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce, w szczególności elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska.

Nagroda dla Absolwenta przyznawana jest od 2011 roku absolwentom studiów z obszaru automatyki. Spośród zgłoszonych prac magisterskich i inżynierskich jury przyznaje 3 nagrody. Dodatkowo, oprócz studentów nagradzane są również uczelnie, z których wywodzą się laureaci.

Nagrody przyznawane są raz w roku. Dla oceny wniosków i wyłonienia laureatów powołane zostało jury, złożone z ośmiu przedstawicieli środowisk politechnicznych i przemysłu oraz przedstawiciela fundatora Nagrody.

Powiązany materiał:
XXI edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa