Biuletyn PW / Konkursy / Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora

Kapituła Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora zaprasza do rekomendowania kandydatów do XXI edycji. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest od 2000 roku instytucjom bądź osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno niematerialnego, jak i materialnego. Wśród uhonorowanych tym prestiżowym wyróżnieniem znaleźli się Elżbieta i Krzysztof Pendereccy,Anda Rottenberg, prof. Norman Davies, Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

W obecnej edycji kapituła pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda postanowiła rozszerzyć zakres regulaminowy o dodatkowe aspekty. Tym samym nagroda przyznana może być za:

  • szczególne osiągnięcia dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat,
  • uwzględnianie dziedzictwa kulturowego w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym,
  • innowacyjne projekty związane z  ochroną, rewaloryzacją i popularyzacją dziedzictwa kulturowego,
  • całokształt działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego

Nominacje należy nadsyłać do 5 listopada 2019 roku.

Więcej informacji o nagrodzie znajduje się na stronie: citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6162.htm

Źródło: Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI