Nagroda im. Marka Witruwiusza dla dr inż. arch. Alicji Szmelter

Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk przyznał Nagrodę imienia Marka Witruwiusza za 2020 r. monografii dr inż. arch. Alicji Szmelter z Wydziału Architektury PW, wydanej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej.

Publikację pt.: „Początki urbanistyki współczesnej. Doświadczenia zagraniczne a środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i XX wieku” nagrodzono za wysoki poziom merytoryczny, a szczególnie za dotarcie do trudno dostępnych źródeł w rosyjskich archiwach i literaturze naukowej. Pozwoliło to uzupełnić wiedzę o wpływie europejskich osiągnięć urbanistyki na projekty i realizacje w Polsce.

Monografia została wydana przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej w 2019 r.

Źródło: Oficyna Wydawnicza PW