Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika

Polska Akademia Umiejętności zaprasza do zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej im. Mikołaja Kopernika, ustanowionej przez Radę Miasta Kraków.

Fundatorem nagrody jest Gmina Miejska Kraków. Nagroda jest przyznawana co pięć lat związanym z nauką polską autorom wyróżniających się prac z zakresu dziedzin nauki, którym zajmował się Mikołaj Kopernik, a mianowicie: astronomii, ekonomii, filologii klasycznej, filozofii przyrody, kosmologii ii astrofizyki, matematyki, medycyny, nauki o Ziemi, prawa.

Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje wszystkim członkom PAU, Komisjom PAU, rektorom szkół wyższych, dyrektorom instytutów PAN, Towarzystwom Naukowym. Nagrody w 2020 r. będą przyznawane za prace opublikowane (w języku polskim lub w jednym z języków kongresowych) w pięcioleciu 2015-2019, czyli przez 1 stycznia 2020 r. Uzasadnione wnioski wraz z egzemplarzem publikacji należy kierować na adres Kancelarii PAU w Krakowie, ul. Sławkowska 17, w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Informacje o Nagrodzie Naukowej im. Mikołaja Kopernika dostępne są na stronie internetowej Polskiej Akademii Umiejętności.

Źródło: Polska Akademia Umiejętności