NCN, NCBR, MNiSW - informacja o terminach raportów i konkursów

Centrum Obsługi Projektów PW przygotowało informację o terminach raportów i naborów do konkursów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Narodowe Centrum Nauki

Raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego - Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym:

 • raporty roczne nie później niż 30 kwietnia 2020 r.;
 • raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkursy:

 • TECHMATSTRTEG III - termin zakończenia naboru - 30 marca 2020 r. - terminu nie przedłużono;
 • POL-TUR IV konkurs bilateralny - termin zakończenia naboru - 18 marca 2020 r. - terminu nie przedłużono;
 • inicjatywa CORNET 29 - termin zakończenia naboru - 25 marca 2020 r. - terminu nie przedłużono;
 • ERA.Net CoFUND MarTera 20’ - termin zakończenia naboru - 27 marca 2020 r. (wnioski wstępne)  - terminu nie przedłużono;
 • Szybka Ścieżka - projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych - termin do 3 kwietnia 2020 r. (II runda dla dużych przedsiębiorstw, mogą to być jednostki naukowe) - terminu nie przedłużono;
 • projekty aplikacyjne - dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych - termin do 3 kwietnia 2020 r. - termin przedłużono do 27 kwietnia 2020 r.;
 • Szybka ścieżka - urządzenia grzewcze - termin do 31 marca 2020 r. -  terminu nie przedłużono;
 • Game Inn - termin do 16 marca 2020 r. - przedłużono termin do 17 kwietnia 2020 r.;
 • Szybka ścieżka dla Mazowsza - termin do 14 maja 2020 r. - nie przedłużono terminu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • termin składania raportów rocznych w projektach - termin do 31 marca 2020 r. - terminu nie przedłużono;
 • program „Premia na Horyzoncie” - termin do 31 marca 2020 r. - terminu nie przedłużono;
 • program „Projekty międzynarodowe współfinansowane” - termin do 31 marca 2020 r. - terminu nie przedłużono.

Źródło: COP PW