„Młodzi Innowacyjni 2020”

Do 22 lutego 2020 r. studenci i absolwenci kierunków ścisłych i technicznych mogą przesyłać zgłoszenia do 12. edycji konkursu „Młodzi Innowacyjni” na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie, organizowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz  - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Konkurs „Młodzi Innowacyjni” skierowany jest do studentów i absolwentów kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych na terenie Polski. Do konkursu przyjmowane są prace doktorskie, inżynierskie lub magisterskie napisane w języku polskim, niemieckim lub angielskim, obronione po 1 stycznia 2018 r.

Zakres tematyczny zgłaszanych do konkursu prac dotyczy następujących dziedzin:

  • sterowanie, automatyka i automatyzacja procesów,
  • robotyka,
  • metrologia i systemy pomiarowe,
  • czujniki i przetworniki pomiarowe,
  • systemy diagnostyki technicznej i kontroli jakości.

Ocenie podlegać będą walory poznawcze, naukowe, a także możliwość praktycznego wdrożenia  wyników prac dyplomowych w automatyce, robotyce lub pomiarach.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne lub wyróżnienia. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:  

  • prace doktorskie: I nagroda 3 500 złotych, II nagroda 2 500 złotych,
  • prace magisterskie: I nagroda 3 000 złotych, II nagroda 2 000 złotych,
  • prace inżynierskie: I nagroda 2 500 złotych, II nagroda 1 500 złotych.

Prace można zgłaszać do 22 lutego 2020 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 marca 2020 r. podczas XXIV konferencji AUTOMATION, która odbędzie się w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. Autorzy wybranych prac konkursowych będą mogli zaprezentować je w formie prezentacji w trakcie konferencji AUTOMATION 2020.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP