MINIATURA - nowa edycja „małych grantów”

Badania pilotażowe, konsultacje, konferencje oraz inne działania naukowe będą mogli sfinansować polscy badacze w ramach konkursu MINIATURA 2. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą edycję tzw. „małych grantów”. Łączna kwota przeznaczona dla naukowców w programie to 20 mln zł.

Konkurs skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Fundusze uzyskane w konkursie można przeznaczyć na działania naukowe takie jak: kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe.

Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy. Budżet, jaki można uzyskać w programie wynosi od 5 000 do 50 000 złotych. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia konkursu do końca roku lub do momentu spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu.

Proces oceny jest jednostopniowy, wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia. Zaplanowane prace można podjąć zaraz po uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania. Nabór do konkursu MINIATURA 2 prowadzony jest za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF.

Pierwsza edycja konkursu cieszyła się dużą popularnością. Z 2120 wniosków, które wpłynęły sfinansowano 828, a budżet, który początkowo wynosił 20 mln zł, decyzją Rady NCN, został zwiększony o dodatkowe 10 mln zł.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Powiązany materiał: 

Rozwój kariery młodego naukowca - od studenta do doktora

Źródło: www.ncn.gov.pl