Laureaci konkursu "Fizyczne ścieżki"

prof. Janusz Kempa ze zwycięzcami konkursu

W dniu 28 marca br. w Warszawie rozegrano finał ogólnopolskiego konkursu "Fizyczne ścieżki".

Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych wspólnie z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Patronat nad konkursem sprawuje Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli przysłać do dnia 31 stycznia 2014 r. swoje propozycje prac i pokazów z fizyki w trzech kategoriach:

  • praca naukowa,
  • pokaz fizyczny,
  • esej.

Z grupy ponad 100 prac spełniających określone kryteria merytoryczne wybrano do finału:

  • pięć prac z kategorii praca naukowa,
  • dziewięć prac z kategorii pokaz,
  • cztery prace z kategorii esej.

W najbardziej prestiżowej kategorii praca naukowa pierwsze miejsce zdobyła praca pt.: "Łzy kosmonauty" przedstawiona przez uczniów klasy akademickiej 2d z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Praca ta została wykonana przez: Tomasza Sokołowskiego, Bartosza Marchlewicza i Mateusza Zycha. Opiekunem klasy jest prof. nzw. dr hab. Janusz Kempa z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, zgodnie z porozumieniem zawartym z Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Małachowskiego sprawuje patronat nad Szkołą (m.in. prowadzi zajęcia z fizyki i matematyki z młodzieżą zainteresowaną tymi przedmiotami).

Źródło: PW Filia w Płocku