Laureaci „Diamentowego Grantu”

Elitą polskiej nauki i elitą polskiego państwa określił laureatów programu „Diamentowy Grant” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Wśród nagrodzonych naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

Tegoroczni Laureaci Diamentowych Grantów z Politechniki Warszawskiej:

  • Mikołaj Tomasz Więckowski z Wydziału Chemicznego PW za pracę Nowoczesne materiały zmiennofazowe (PCM) do zastosowań specjalistycznych - otrzymywanie i badania,
  • Jerzy Wiktor Cuper z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW za pracę Dokładne metody spektroskopii materiałów w paśmie milimetrowym i sub-terahercowym,
  • Piotr Tobiasz z Wydziału Chemicznego PW za pracę Synteza i charakteryzacja nowych pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny/stilbenu - potencjalnych fotochromowych przełączników molekularnych.

Nagrody w programie „Diamentowy Grant” z rąk Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina otrzymało 85 wybitnych studentów, prowadzących badania naukowe. Laureaci zostali wyłonieni spośród 243 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. Granty w tegorocznej, ósmej już edycji konkursu warte są łącznie ponad 17 milionów zł.

Nagrodzeni badacze otrzymają nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

„Diamentowy Grant” jest jednym z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców. Przyznawany jest od 2012 roku. Od tego czasu w jego ramach MNiSW przekazało na realizację projektów naukowych z różnych dziedzin kwotę ok. 130 mln zł.

Pełna lista tegorocznych laureatów dostępna jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Źródło: PAP Nauka w Polsce/ MNiSW