Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP - wydłużenie terminu składania prac

Przypominamy o tegorocznych edycjach Konkursów o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XI edycja) oraz doktorską i habilitacyjną (VI edycja) z zakresu nauk ekonomicznych. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych został wydłużony do 30 czerwca br.

W odpowiedzi na prośby absolwentów i pracowników naukowych dotyczących Konkursów o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XI edycja) oraz doktorską i habilitacyjną (VI edycja) z zakresu nauk ekonomicznych, ich organizatorzy wydłużyli termin skłania prac do 30 czerwca br. Z dniem 15 czerwca br. zmianie uległy również regulaminy obu konkursów w zakresie zapisów zawartych w § 4 ust. 3.a-b, § 4 ust. 4, § 6 oraz § 9 ustęp 1.b. 

Celem konkursów jest zwiększanie zainteresowania studentów, absolwentów i pracowników naukowych tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityką pieniężną i rynkami finansowymi. W tegorocznych konkursach udział mogą wziąć autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2017 roku oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2016-2017 na terenie Polski uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego.

Prace konkursowe mogą być zgłaszane zarówno przez samych autorów, jak również za ich zgodą przez uczelnie, promotorów i recenzentów.

Kapituła konkursu przyzna autorom najlepszych prac magisterskich:

- pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,

- drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,

- trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,

- dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Autorzy najlepszych prac doktorskich otrzymają:

- 30 000 zł nagrody głównej,

- trzy wyróżnienia po 10 000 zł.

Nagrody za najlepsze prace habilitacyjne to:

- 50 000 zł nagrody głównej,

- trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

Aktualnie obowiązujące regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl.