Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. po raz kolejny ogłosił Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz PKN ORLEN S.A. przez pracowników jednostek naukowych działających na terenie Polski. 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace badawcze wykonane na rzecz PKN ORLEN S.A. przez pracowników jednostek naukowych, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca br. i w tym okresie zakończone i odebrane przez PKN ORLEN z wynikiem pozytywnym. Pod uwagę będą brane zarówno prace prowadzone na zlecenie PKN ORLEN, jak również te zainicjowane przez pracowników jednostek naukowych. Zgłoszenia prac do konkursu przyjmowane są do 31 lipca br.

Zwycięzca, za najlepszą pracę badawczą otrzyma 10 000 zł. Autorowi drugiej najlepszej pracy przypadnie wyróżnienie w wysokości 8 000 zł, a miejsce trzecie zostanie nagrodzone kwotą 6 000 zł. Spółka nie wyklucza możliwości przyznania dodatkowych wyróżnień dla uczestników konkursu do wysokości 3 tys. zł. Oceny zgłoszonych do konkursu prac dokona w drodze głosowania Komisja Konkursowa, składająca się z ekspertów PKN ORLEN.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu określone są w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej orlen.pl

Źródło: orlen.pl