Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza IV edycję Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego, promującego wybitne osiągnięcia „ojca światowej elektroniki”. Prace można zgłaszać do 31 marca 2020 r.

Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów I i II stopnia oraz doktorów, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego i innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie.

Na konkurs mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:

 • procesy krystalizacji i rekrystalizacji;
 • otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów;
 • otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych;
 • metody badania struktury stopów metalicznych;
 • sprężyste i plastyczne odkształcenia metali;
 • badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi;
 • stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, które nie zostały wymienione powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

Nagroda im. prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:

 • za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską), która została obroniona po 31.01.2017 r. - wysokość nagrody wynosi 5 000 zł;
 • za najlepszą pracę doktorską, która została obroniona po 31.01.2017 r. - wysokość nagrody wynosi 7 500 zł;
 • za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne - nagroda może być indywidualna lub zespołowa; wysokość nagrody wynosi 20 000 zł.

Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać:

 • dziekani wydziałów lub rektorzy szkół wyższych;
 • dyrektorzy instytutów i ośrodków naukowo-badawczych;
 • członkowie Kapituły;
 • laureaci Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

Termin zgłoszenia prac upływa 31 marca 2020 r.

Dokumenty wraz z załącznikami należy składać w Biurze Rektora:
Politechnika Warszawska
Biuro Rektora (pok. 106)
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego”

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Joanna Kuźmicz, sekretarz ds. organizacyjnych: tel. 22 234 13 21; e-mail: joanna.kuzmicz@pw.edu.pl.

Zdjęcie: Biuletyn PW