Konkurs o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski ogłosił tegoroczne edycje Konkursów o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XI edycja) oraz doktorską i habilitacyjną (VI edycja) z zakresu nauk ekonomicznych. Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać do 15 czerwca br.

Celem konkursów jest zwiększanie zainteresowania studentów, absolwentów i pracowników naukowych tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityką pieniężną i rynkami finansowymi. W tegorocznych konkursach udział mogą wziąć autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2017 roku oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2016-2017 na terenie Polski uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego.

Prace konkursowe mogą być zgłaszane zarówno przez samych autorów, jak również za ich zgodą przez uczelnie, promotorów i recenzentów.

Kapituła konkursu przyzna autorom najlepszych prac magisterskich:

- pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,

- drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,

- trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,

- dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Autorzy najlepszych prac doktorskich otrzymają:

- 30 000 zł nagrody głównej,

- trzy wyróżnienia po 10 000 zł.

Nagrody za najlepsze prace habilitacyjne to:

- 50 000 zł nagrody głównej,

- trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 15 czerwca 2018 r. Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.