Konkurs o Nagrodę ABB. Edycja 2016/2017

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie. Praca zgłaszana do Konkursu musi być napisana w języku polskim lub angielskim. Laureatem poprzedniej edycji został dr inż. Mariusz Zdanowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. 

Jury uhonorowało dr. inż.  Mateusza Zdanowskiego za pracę doktorską pt. „Wielogałęziowy wysokoczęstotliwościowy przekształtnik DC/DC z łącznikami SiC i elementami magnetycznymi o zredukowanej pojemności pasożytniczej”. To udokumentowanie blisko 10 lat działalności prowadzonej przez dr. Zdanowskiego podczas współpracy w zespole badawczym Politechniki. Praca prezentuje nowe podejście do projektowania wysokosprawnych przekształtników DC/DC, które wykorzystywane są np. w instalacjach fotowoltaicznych.

W 2011 roku dr Zdanowski zdobył w konkursie ABB wyróżnienie. Jury doceniło wówczas jego pracę magisterską „Trójfazowy falownik z tranzystorami SiC JFET o podwyższonej częstotliwości przełączeń”.

Edycja 2016/2017

W konkursie mogą wziąć udział prace z następujących dziedzin:  

  • Elektroenergetyka
  • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
  • Energoelektronika
  • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
  • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
  • Technologie i systemy informatyczne
  • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Badawczego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: Nagroda Główna 30 000 PLN i 2 Wyróżnienia po 15 000 PLN.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • I  etap – zgłoszenia do 15.11.2016

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) i przesłaniu go wraz ze streszczeniem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie lub pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com.

W streszczeniu tym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy, nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 prac. Laureaci I etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31.12.2016. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie: www.abb.pl/konkurs.

  • II etap – zgłoszenia do 31.01.2017

W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2017 roku.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne są na stronie http://new.abb.com

Podobny materiał:
Laureaci Konkursu o Nagrodę ABB o współpracy nauki z biznesem i badaniach „na wczoraj”

Zdjęcie: ABB
Informacja o laureacie: BPI PW