Konkurs na temat rynku kapitałowego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ogłasza Konkurs na najlepszy referat na temat rynku kapitałowego. Główna nagroda – 3 tys. złotych. Konkurs odbywa się w ramach programu edukacyjnego „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie”.

Do udziału w Konkursie zaproszeni są studenci uczelni publicznych i niepublicznych, zarejestrowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Aby wziąć w nim czynny udział należy przygotować referat na jeden z poniższych tematów:

  • Kierunki rozwoju rynków finansowych w Europie w świetle aktualnych i planowanych regulacji UE;
  • Rola regulacji w systemie ochrony inwestora i budowania zaufania do rynku;
  • Rola inwestorów indywidualnych w rozwoju polskiego rynku kapitałowego;
  • Edukacja inwestorów indywidualnych w Polsce i na świecie.

Opracowanie należy przesłać do dnia 20 października br. na adres Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA – organizatora Konkursu.

Dla najlepszych prac Krajowy Depozyt przewidział następujące nagrody:

za I miejsce 3.000 zł,
za II miejsce 2.000 zł,
za III miejsce 1.000 zł.

W załączeniu Regulamin oraz Karta zgłoszenia.

Karta zgłoszenia (docx, 2,59 MB)
Regulamin (pdf, 78,47 kB)