Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiły Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2018 roku. 

Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do ogłoszenia. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

  1. życiorys autora pracy;
  2. zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie przesłanej pracy;
  3. opinię recenzenta;
  4. opinię promotora.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: correcta.konkurs@krakow.rio.gov.pl, a oryginał formularza na adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
 ul. Kraszewskiego 36
 30-110 Kraków
 „Konkurs na najlepsza pracę magisterską”

Sekretariat Konkursu zapewnia i wszelkich informacji udziela Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
 e-mail: correcta.konkurs@krakow.rio.gov.pl
 tel. (12) 427 24 50

Nagrodami w konkursie są:

  1. nagroda I stopnia - nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
  2. nagroda II stopnia - nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
  3. nagroda III stopnia - nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.

Zwycięzców poznamy w listopadzie 2018 roku.

Źródło: RIO Kraków