Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zachęca studentów i absolwentów do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych. Termin nadsyłania prac w tegorocznej edycji upływa z dniem 30 września 2016 r.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych będzie odbywał się w cyklu rocznym. Przedsięwzięcie to skierowane jest do absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych, którzy w roku ogłoszenia Konkursu oraz w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ten rok obronili prace magisterskie.

Oceny prac oraz przyznania nagród i wyróżnień dokona Kapituła Konkursu.

W Konkursie przewidziano nagrody pieniężne oraz wydanie drukiem najlepszej pracy.

Regulamin Konkursu oraz wszelkie informacje i dokumenty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Źródło: UZP
Zdjęcie: Biuletyn PW