Konkurs na najlepszą pracę magisterską z teoretycznej fizyki kwantowej

Zdjęcie przedstawiające obramowanie wektora tła technologii atomowej w stylu niebieskiego neonu

fot.freepik.com, autor: rawpixel.com

Do 31 maja 2022 r. można zgłaszać pracę w konkursie o nagrodę „Mistrz Teorii”, przyznawaną za najlepszą pracę magisterską z teoretycznej fizyki kwantowej.

Praca musi mieć charakter nowatorski z istotnym, udokumentowanym wkładem kandydata w rozwój metod teoretycznych lub numerycznych.

Do konkursu przyjmowane są prace magisterskie obronione w 2021 r. w polskiej jednostce naukowej. Wnioski o nagrodę mogą składać autorzy prac magisterskich lub ich promotorzy.

Organizatorami konkursu są Katedra Mechaniki Kwantowej UMK oraz Centrum Doskonałości Astronomia i Astrofizyka UMK w Toruniu.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ>>