Konkurs na logo Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłasza konkurs na projekt graficzny nowego logo. Konkurs skierowany jest do każdej osoby fizycznej lub prawnej.

Zwycięski projekt zostanie nagrodzony finansowo, kwotą w wysokości 5 000 zł brutto. Nagroda ta stanowi gratyfikację za przekazanie całości majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu logo.

Prace konkursowe należy przesyłać do 5 grudnia 2016 r. Mogą to być maksymalnie dwa projekty logo.

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej.

Źródło: Państwowa Straż Pożarna