Konkurs na granty rektorskie w roku 2022

Zdjęcie przedstawia fragment Gmachu Głównego PW

Wnioski opiniować będzie Rektorska Komisja ds. Aparatury Naukowo-Badawczej

Rektor PW ogłosił konkurs na granty rektorskie w roku 2022 dla kół naukowych naszej uczelni zrzeszających studentów i doktorantów. 

Wniosek o grant rektorski musi być zaakceptowany przez kierownika jednostki organizacyjnej i złożony przez przewodniczącego koła naukowego w wersji elektronicznej do 30 września 2022 roku w Zespole ds. Nauki.

Dokumenty opiniować będzie Rektorska Komisja ds. Aparatury Naukowo-Badawczej.

Pod uwagę brane będą:

  • nowatorstwo, perspektywiczność i interdyscyplinarność tematu;
  • ocena metodyki i możliwości realizacji tematu;
  • efekty projektu;
  • zasadność zaplanowanych kosztów.

Jedno koło naukowe może być beneficjentem tylko jednego grantu, a wnioskowana kwota nie powinna przekroczyć 30 tys. zł.

Decyzja Rektora PW oraz niezbędne wnioski dostępne są TUTAJ>>