Biuletyn PW / Konkursy / Konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej

Konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej

Do 15 czerwca 2021 r. można składać wnioski w konkursie na granty dydaktyczne w ramach realizowanego w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. Maksymalna wysokość grantu to 100 tys. zł.

Celem konkursu na granty dydaktyczne jest m.in. zwiększenie motywacji do uaktualniania treści i technik kształcenia, tworzenie sprzyjających warunków dla wprowadzania innowacji oraz otwarcie szans rozwojowych dla wszystkich aktywnych nauczycieli akademickich.

Finansowanie w ramach grantu może obejmować:

  • przeprowadzenie zajęć, które wnoszą nową jakość w obszarze metodycznym i narzędziowym;
  • przeprowadzenie zajęć o charakterze interdyscyplinarnym w formule międzywydziałowej lub międzyuczelnianej;
  • wprowadzenie innowacyjnych technik kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem pracy grupowej i rozwiązywania problemów projektowych;
  • opracowanie nowego programu kształcenia opartego na wykorzystaniu innowacyjnych technik kształcenia, który wpisuje się w strategię podniesienia jakości na studiach II stopnia.

Budżet konkursu wynosi 1 mln zł, a maksymalne dofinansowanie jednego grantu dydaktycznego nie może przekroczyć 100 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r. 

Regulamin i wnioski dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Biuro Projektu IDUB, Centrum Studiów Zaawansowanych PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Najlepszy mikroskop nie przyczyni się do rozwoju nauki, gdy go się trzyma w szafie

Ludwik Hirszfeld

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI