Konkurs na film promujący inżynierię materiałową

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej PW ogłosił „Konkurs na film promujący inżynierię materiałową”. Propozycje można przesyłać do 24 kwietnia 2020 r.

Celem konkursu jest stworzenie materiałów filmowych, które w atrakcyjny sposób przedstawiają eksperymenty i procesy technologiczne z obszaru inżynierii materiałowej, metody badania materiałów oraz zjawiska fizyczne obserwowane w materiałach.

Filmy powinny mieć aspekt promocyjny i/lub dydaktyczny, w atrakcyjny i zachęcający do studiów sposób prezentować tę dyscyplinę nauki. Wskazane jest, aby mogły stanowić materiał dydaktyczny, ilustrujący zjawiska fizyczne i chemiczne, który mógłby być wykorzystany w czasie lekcji fizyki lub chemii w szkołach średnich.

Materiały zgłoszone do konkursu mogą wykorzystywać zapis filmowy eksperymentów oraz elementy animacji i symulacji komputerowych. Forma narracji jest dowolna (komentarz słowny, napisy). Organizatorzy spodziewają się filmów trwających od 1 minuty do 5 minut (nie są to sztywne wymagania).

Udział w konkursie jest otwarty dla całej społeczności Wydziału Inżynierii Materiałowej PW tj. dla studentów, doktorantów i pracowników. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość oceny zgłoszonych filmów w różnych kategoriach.

Uczestnicy zgłaszający swoje filmy wyrażają zgodę na ich wykorzystanie do promocji Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz kierunku studiów i dyscypliny nauki inżynieria materiałowa.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 22 maja 2020 r.

Źródło: Wydział Inżynierii Materiałowej PW