Konkurs na afiliację dla Fulbright English Teaching Assistants

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na goszczenie English Teaching Assistants (ETAs) w roku akademickim 2016/17. Profil stypendysty zostanie dopasowany do potrzeb uczelni, umożliwiając tym samym efektywną realizację założeń programu.

Fulbright ETAs podczas swojego 9-miesięcznego pobytu na polskiej uczelni asystują i/lub samodzielnie prowadzą lekcje języka angielskiego dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych, w tym też języka specjalistycznego, w wymiarze do ok. 20 godz. dydaktycznych tygodniowo oraz dodatkowo są do dyspozycji podczas indywidualnych konsultacji podczas 4 godz. dyżurów w skali tygodnia. Stypendyści to native speakers języka angielskiego posiadający doświadczenie w nauczaniu oraz odpowiednie przygotowanie do nauczania języka angielskiego.

Obok asystowania lub samodzielnego prowadzenia zajęć z języka angielskiego Fulbright ETAs aktywnie angażują się w działalność pozaakademicką: organizują i uczestniczą w konferencjach, prowadzą warsztaty tematyczne, kluby dyskusyjne, grupy teatralne, wykłady nt. kultury i historii USA, doradzają osobom zainteresowanym podjęciem studiów w USA lub wyjazdem na letni staż w ramach programu Work &Travel. W tym roku kandydaci reprezentują dziedziny takie jak: chemia, biologia, matematyka, fizyka, genetyka, ekonomia, nauki polityczne, historia, literatura, poezja.

Kluczowe formy wsparcia stypendysty zgłaszane przez uczelnie goszczące obejmują m.in.:

  • nieodpłatnie zakwaterowania stypendysty na czas trwania stypendium w domu asystenta z własną łazienką oraz dostępem do kuchni lub w prywatnym mieszkaniu;
  • zapewnienie opiekuna udzielającego merytorycznego oraz praktycznego wsparcia stypendyście podczas realizacji stypendium w instytucji goszczącej;
  • zapewnienie stypendyście pakietu biurowego na uczelni umożliwiającego przygotowanie materiałów na zajęcia;
  • umożliwienie stypendyście uczęszczania na nieodpłatne lekcje języka polskiego.

Nadsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych - ETA Approval Form do 24 marca br. na adres mailowy wskazany w formularzu (poniżej).

 

Podobny materiał:
Stypendyści Fulbrighta z Politechniki Warszawskiej

Źródło: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta | Polish-U.S. Fulbright Commission