Konkurs im. prof. Romana Czerneckiego

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC zaprasza do udziału w I edycji konkursu na najlepszy artykuł poświęcony edukacji. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 czerwca 2018 roku.

Misją konkursu im. prof. Romana Czerneckiego jest budowanie świadomości kluczowej roli edukacji w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa. Celem organizatorów jest promocja edukacji jako przedmiotu badań w polskich instytucjach naukowych oraz wspieranie rzetelnej wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących edukacji w mediach poprzez nagradzanie istotnych publikacji z tej dziedziny.

Konkurs ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na rozwój edukacji w Polsce poprzez docenienie i upowszechnianie pracy osób prowadzących działalność naukową oraz publicystyczną.

W I edycji konkursu zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach: 

  • Artykuł naukowy (nagroda pieniężna wysokości 20 000 złotych). 
  • Artykuł publicystyczny (ufundowanie udziału w wydarzeniu dotyczącym edukacji w wysokości do 10 000 złotych).

Publikacje zgłoszone do konkursu w kategorii „Artykuł naukowy” powinny być afiliowane przy polskich instytucjach naukowych.

Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej do 30 czerwca 2018 roku.

Profesor Roman Czernecki był pedagogiem, który całe życie poświęcił edukacji. Podczas okupacji organizował tajne nauczanie, a po wojnie utworzył szkołę w Szczekocinach. Fundacja jego imienia została założona w 2009 roku przez jego syna. Misją EFC jest aktywizacja wyrównywanie szans rozwoju uzdolnionych jednostek oraz całych środowisk związanych z edukacją, w szczególności uczniów, nauczycieli i pracowników naukowych.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej: efc.edu.pl

Źródło: Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego