Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2016” jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także nowoczesnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

W Konkursie mogą uczestniczyć m.in. polskie i zagraniczne firmy zarejestrowane w Polsce oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo-techniczne.

Wnioski składane w Konkursie będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

 1. Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo;
 2. Ekologia, geodezja, gospodarka wodna;
 3. Energetyka, elektrotechnika;
 4. Górnictwo i hutnictwo;
 5. Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka;
 6. Inżynieria materiałowa, nanotechnologie;
 7. Mechanika, maszyny i urządzenia;
 8. Technika  medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia;
 9. Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo;
 10. Technika wojskowa;
 11. Transport, komunikacja;
 12. Włókiennictwo, papiernictwo, opakowania;
 13. Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym.

Ostateczny termin przyjmowania projektów konkursowych upływa z dniem 4 listopada 2016 r.

Organizator:

Naczelna Organizacja Techniczna
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Załączniki:

Regulamin Konkursu Laur Innowacyjności 2016

Formularz zgłoszenia projektu innowacyjnego 2016

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika