Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

Zdjęcie mężczyzn wykonujących eksperyment w laboratorium

fot. freepix.com

Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza do udziału w XXXII edycji Konkursu im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych.

Celem konkursu jest rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

Pracę dyplomową do konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć.

Do konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2021/2022.

PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 15 października. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się 9 grudnia 2022 r. na zebraniu PKME SEP.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są TUTAJ>>