Konkurs firmy Tauron na najlepszą pracę magisterską

Konkurs firmy Tauron

„Inteligentne systemy dostawy energii elektrycznej - nowe wyzwania dla sieci dystrybucyjnej” to temat konkursu, jaki organizuje Tauron Dystrybucja S.A. na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2013/2014.

Do udziału w Konkursie zaproszeni są studenci 6 uczelni technicznych, z którymi spółka na bieżąco i ściśle współpracuje. Uczelnie objęte konkursem to: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Częstochowska, Politechnika Opolska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Wrocławska.

Konkurs firmy Tauron

Nagroda dla zwycięzcy konkursu na najlepszą pracę magisterską to 10 tys. zł.
Organizator przewiduje również przyznanie wyróżnień w wysokości 3 tys. zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30 września 2014 r.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie Organizatora.

Źródło: materiały prasowe firmy Tauron