Konkurs dotyczący przygotowania wykładów multimedialnych

Politechnika Częstochowska ogłosiła konkurs pn. Opracowanie materiałów do inicjalizacji bazy wiedzy Projektu Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 2.3.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 2.3.

W ramach Konkursu zostanie przyznanych nie więcej niż 40 nagród, z których każda warta jest maksymalnie 15 000 zł brutto. Do uczestników konkursu należy złożenie wniosku (do 7 maja 2014 r.) i przygotowanie pracy konkursowej (do 9 czerwca 2014 r.) zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.

Po ogłoszeniu wyników konkursu laureaci zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem negocjacji będą warunki umowy dotyczące przygotowania i realizacji wykładów , z różnych dyscyplin nauki – wyszczególnionych w Regulaminie Konkursu) w formie materiału wideo stworzonego zgodnie z przedstawioną pracą konkursową. Uprzejmie informujemy, ze regulamin Konkursu wyszczególnia następujące dyscypliny naukowe:

 • inżynieria i ochrona środowiska
 • biotechnologia
 • automatyka i robotyka
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • budowa i eksploatacja maszyn
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • informatyka
 • inżynieria materiałowa
 • mechanika
 • telekomunikacja
 • transport
 • inżynieria i technologia chemiczna

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z załącznikami do dnia 07.05.2014r. do godz.12.00. na adres:

Politechnika Częstochowska,
ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa,
Sekretariat Kanclerza, pokój 28.

Nie jest to jednocześnie termin przesyłania prac konkursowych. Prace te należy składać dopiero po pozytywnej weryfikacji złożonych wniosków jednakże nie później niż do dnia 09.06.2014 r. do godz. 12:00.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi być opisany zgodnie z pkt 5.2 regulaminu. Musi zawierać opis:

Wniosek o dopuszczenie do konkursu pn. Opracowanie materiałów do inicjalizacji bazy wiedzy Projektu „Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 2.3, nazwisko, imię, adres (nie otwierać) przed: 2014-05-07 godz. 12:00”.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie, regulamin, harmonogram oraz dane kontaktowe zostały zamieszczone pod adresem: http://www.dzp.pcz.pl/konkursy/k1.php.

Źródło: Politechnika Częstochowska