Konkurs dla entuzjastów statystyki

Rusza kolejna, XVII edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA oraz STATISTICA Data Miner.

Konkurs ma na celu m. in. popularyzację umiejętności poprawnego stosowania nowoczesnych metod analitycznych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner w różnych dziedzinach badań naukowych i zastosowaniach praktycznych.

Do udziału w konkursie przyjmowane będą prace doktorskie i magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytucjach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony.

Obecna edycja przewiduje pulę nagród dla autorów, promotorów i wydziałów w wysokości 12 000 zł:

  • pula nagród dla autora i promotora najlepszej pracy doktorskiej: 8 000 zł,
  • pula nagród dla autora i promotora najlepszej pracy magisterskiej: 4 000 zł.

Nagrody zostaną podzielone po połowie pomiędzy autorów i promotorów prac.

Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do 1 grudnia 2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone do 15 marca 2015 r. 

Pełna treść regulaminu TUTAJ

Powiązany materiał:
Najlepsza praca z rodziny Statistica

Źródło: StatSoft Polska