Biuletyn PW / Konkursy / Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Rozpoczęła się XIV edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 lipca 2019 r.

Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.

W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorzy prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2016 r.

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

  • etyka biznesu;
  • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych;
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR);
  • ład korporacyjny;
  • innowacyjność społeczna w gospodarce;
  • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance;
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać do 31 lipca 2019 r. na adres: konkurs@kpf.pl.

Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 10 000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się TUTAJ>>

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW