Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Rozpoczęła się XIV edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 lipca 2019 r.

Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.

W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorzy prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2016 r.

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

  • etyka biznesu;
  • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych;
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR);
  • ład korporacyjny;
  • innowacyjność społeczna w gospodarce;
  • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance;
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać do 31 lipca 2019 r. na adres: konkurs@kpf.pl.

Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 10 000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się TUTAJ>>

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce