Konkurs „Start-upy dla utrzymania ruchu i remontów”

Konkurs „Start-upy dla utrzymania ruchu i remontów”, organizowany jest przez BMP, wydawcę magazynu branżowego Chemia Przemysłowa i portalu kierunekCHEMIA.pl. Zgłoszenia przesyłać można do 30 kwietnia 2018 roku.

Konkurs „Start-upy dla utrzymania ruchu i remontów” przeznaczony jest zarówno dla osób posiadających pomysł na start-up, jak i dla przedsiębiorców już istniejących na rynku. Najważniejsze, aby innowacyjne rozwiązanie dotyczyło rozwiązań dla branży chemicznej i rafineryjnej w zakresie mechaniki, automatyki, antykorozji, diagnostyki, elektryki, budownictwa, systemów informatycznych, systemów sterowania i systemów zarządczych.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy zarejestrować swoje uczestnictwo za pomocą formularza konkursowego, który należy wysłać do 30 kwietnia 2018 r. na adres chemia@e-bmp.pl. Poza formularzem dla zobrazowania start-upu można również przesłać jego np. zdjęcie, rysunek, schemat działania czy zdjęcie prototypu.

Finaliści konkursu, przedstawiciele pięciu start-upów, wybranych przez Kapitułę Konkursu, przed finałem zobowiązani są do przesłania:

  • do 31 maja 2018 r. krótkich prezentacji swoich pomysłów w jednym z trzech formatów: ppt, pptx, lub pdf;
  • zgłoszenia do 28 maja 2018 r. dwóch osób (imię i nazwisko, nazwa firmy) reprezentujących na konferencji dany start-up, które będą miały okazję wystawić swoje stoisko. 

Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli przemysłu chemicznego i rafineryjnego w Polsce, oceniać będzie zgłoszenia wg następujących kryteriów:

  • innowacyjność pomysłu,
  • możliwość realizacji, 
  • zawartość merytoryczna,
  • wdrożenie pomysłu w przemyśle chemicznym, rafineryjnym.

ETAPY KONKURSU I NAGRODY:  

  • Przyjmowanie i ocena zgłoszeń przez Kapitułę Konkursu oraz wybór 5 start-upów, które zostaną zaproszone do finału podczas XI Konferencji Naukowo-Technicznej „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym”.
  • Finał Konkursu - wystawienie swoich stoisk podczas XI Konferencji Naukowo-Technicznej „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym” w dniach 4-6 czerwca br. w Hotelu Mercure Gdynia Centrum. Najlepszy start-up - wybrany podczas konferencji - wystąpi z dziesięciominutową prezentacją na jej forum 6 czerwca 2018 r. Ponadto dla Laureata konkursu przewidujemy możliwość zamieszczenia artykułu w magazynie Chemia Przemysłowa i na portalu www.kierunekchemia.pl. 

Więcej informacji o konkursie oraz konferencji można znaleźć na stronie www.kierunekchemia.pl. Zgłoszenie wyślij na adres e-mail: chemia@e-bmp.pl.

Startupy dla UR i remontów - formularz konkursowy

Regulamin konkursu Start-upy dla utrzymania ruchu i remontów

Źródło: BMP
Grafika: www.kierunekchemia.pl