Konkurs Prezydenta Bydgoszczy na najlepsze prace naukowe dotyczące miasta

Prezydent Bydgoszczy ogłosił konkurs pod nazwą: „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą” obronioną w roku akademickim 2015/2016.

Celem konkursu jest wyłonienie prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich, związanych z Bydgoszczą i korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta. Docenione zostaną opracowania dotyczące w szczególności: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Nagrody dla autorów najlepszych prac stanowią dyplomy oraz nagrody pieniężne:

  • za I miejsce – 10 tys. zł brutto;
  • za II miejsce – 5 tys. zł brutto;
  • za III miejsce – 3 tys. zł brutto.

Termin zgłaszania prac upływa 20 stycznia 2017 r. - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Więcej informacji: Portal Internetowy Bydgoszczy 

Źródło: UM Bydgoszczy