Konkurs Prezesa ZUS na pracę dyplomową o ubezpieczeniach społecznych

Grafika ZUS

Zgłoszenia do konkursu dokonuje promotor pracy lub kierownik jednostki naukowej/grafika: ZUS

Prezes ZUS zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czas nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które między 1 stycznia 2019 r. a 31 lipca 2022 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej. Laureaci otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Temat pracy napisanej w języku polskim powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenia do konkursu dokonuje promotor pracy lub kierownik jednostki naukowej, na której praca została obroniona.

Infografika konkursu

Termin nadsyłania prac upływa 30 września br./infografika: ZUS

Komplet dokumentacji należy przesłać na adres konkurs_zus@zus.pl. Powinna być ona przygotowana w formacie DOC lub PDF. W temacie albo tytule e-maila należy wpisać: Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę dyplomową.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>