Konkurs Pratt&Whitney rozstrzygnięty

Konkurs "Pratt&Whitney Zbigniew Grabowski Memorial Prize" za rok 2013 został rozstrzygnięty. Dziewięciu laureatów odebrało nagrody podczas uroczystości zorganizowanej 12 marca br. w PW.

To już druga edycja konkursu organizowanego z amerykańskim producentem silników do samolotów cywilnych i wojskowych, a także rakietowych. Jest on przeprowadzany na podstawie porozumienia zawartego między naszą Uczelnią a firmą Pratt&Whitney United Technologies Company z dnia 30 marca 2011 roku.

W dniu 18 września 2013 roku podpisany został aneks do porozumienia, na podstawie którego zmieniono nazwę konkursu z "Pratt&Whitney Prize" na "Pratt & Whitney Zbigniew Grabowski Memorial Prize", dla upamiętnienia zmarłego dr. Zbigniewa Grabowskiego, absolwenta naszej Uczelni, managera programu rozwoju firmy Pratt & Whitney i jednocześnie głównego inicjatora porozumienia.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców (do 35 roku życia), których dysertacje inżynierskie, magisterskie, doktorskie lub naukowe dotyczą obszarów związanych z działalnością firmy oraz dziedzin i dyscyplin naukowych powiązanych bezpośrednio z zastosowaniami w silnikach lotniczych.

Laureaci konkursu o Nagrodę "Pratt & Whitney Zbigniew Grabowski Memorial Prize" w 2013 r.

 

Prace inżynierskie:
Nagroda I stopnia – inż. Harrison Onyedumekwu (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) za pracę pt. "Intercooled geared turbofan parametric cycle analysis (Analiza parametryczna obiegu silnika turbowentylatorowego z przekładnią oraz z chłodzeniem międzystopniowym), wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Wolańskiego.

Nagroda II stopnia – inż. Marzena Konieczna (Wydział Inżynierii Materiałowej) za pracę pt. "Effect of the degradation of alumina ceramics and urea-urethane gradient composites with percolation of phases on their microstructure and properties (Wpływ degradacji na właściwości i mikrostrukturę gradientowych kompozytów z perkolacją faz wytworzonych z ceramiki korundowej i elastomeru uretanowo – mocznikowego)", wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anny Boczkowskiej.

Nagroda III stopnia – inż. Damian Sudoł (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) za pracę pt. "Application of electrical capacitance tomography to monitor the process of freezing water in fuel system (Wykorzystanie pojemnościowej tomografii elektrycznej do monitorowania procesów zamarzania wody w instalacjach paliwowych)", wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Wolańskiego.

 

Prace magisterskie:
Nagroda I stopnia – mgr inż. Marek Remigiusz Torberntsson (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) za pracę pt. "Correlation between changes in combustion process and electrical capacitance tomography (Korelacja zmian zachodzących w procesach spalania z pojemnościową tomografią komputerową)", wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Wolańskiego.

Nagroda II stopnia – mgr inż. Dawid Ślesik (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) za pracę pt. Numerical calculations of the small GTM-120 jet engine diffuser (Obliczenia numeryczne dyfuzora małego silnika odrzutowego GTM-120)", wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Paweła Oleszczaka.

Nagroda II stopnia – mgr inż. Paweł Baj (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) za pracę pt. "Vortex blob method in hydrodynamics and fluid – structure interaction simulations (Zastosowanie metody Vortex blob do obliczeń z zakresu hydrodynamiki i oddziaływania płyn – ciało)", wykonaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Jacka Szumbarskiego.

 

Prace doktorskie i naukowe:
Nagroda I stopnia – dr inż. Jarosław Woźniak (Wydział Inżynierii Materiałowej) za pracę pt. "Preparation and characterization of aluminum matrix composites reinforced with silicon carbide particles (Otrzymywanie i właściwości kompozytów na osnowie aluminium i jego stopów umacnianych cząstkami węglika krzemu)", której promotorem był prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna.

Nagroda II stopnia – dr inż. Alicja Bałkowiec (Wydział Inżynierii Materiałowej) za pracę pt. The influence of the microstructure on the corrosion phenomena in aluminum alloy 2024 which is applied on passenger aircraft skin plaiting (Wpływ mikrostruktury na korozję stopu aluminium 2024 do zastosowań na elementy kadłubów samolotów pasażerskich)", której promotorem był prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski.

Nagroda III stopnia – dr inż. Ewelina Ciecierska (Wydział Inżynierii Materiałowej) za pracę pt. "Manufacturing, structure and properties of epoxy composites modified by addition of carbon nanotubes (Wytwarzanie, struktura i właściwości kompozytów na bazie polimerów epoksydowych modyfikowanych dodatkiem nanorurek węglowych)", której promotorem był prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski.

Fotorelacja z tego wydarzenia dostępna jest TUTAJ.