Konkurs Popularyzator Nauki 2022

Zdjęcie przedstawia zlewkę wypełnioną niebieskim płynem i rękę naukowca

Konkurs organizowany jest od 2005 roku

To XVIII edycja konkursu, w którym nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które wyjaśniają zagadnienia nauki i pomagają lepiej rozumieć świat. Nabór zgłoszeń trwa do 18 września 2022 r.

Celem konkursu Popularyzator Nauki jest uhonorowanie osób, zespołów osób i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków, pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół człowieka, przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych, dzielą się wiedzą i pasją naukową. W konkursie oceniana jest działalność popularyzatorska skierowana do osób, które nie są związane zawodowo z popularyzowanym obszarem wiedzy.

Do konkursu można zgłaszać działania trwające co najmniej 2 lata.

Konkursowe kategorie:

  • Naukowiec – dla popularyzujących naukę osób indywidualnych, posiadających co najmniej stopień doktora.
  • Animator – dla osób prowadzących indywidualną działalność popularyzatorską, nieposiadających stopni ani tytułów naukowych (np. studenci i doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni).
  • Zespół – dla zespołów osób popularyzujących naukę (tworzonych np. przez naukowców, animatorów popularyzacji, koła naukowe, osoby pracujące nad wspólnymi projektami na rzecz popularyzacji, animatorów nauki w instytucjach typu muzea).
  • Instytucja – dla instytucji naukowych (np. instytuty, jednostki uczelni), pozanaukowych (np. organizacje pozarządowe, centra nauki) czy przedsiębiorstw.
  • Media – dla dziennikarzy, zespołów redakcyjnych mediów, blogerów czy zespołów tworzących strony internetowe.

Zgłoszenia można nadsyłać do 18 września (godz. 23:59) poprzez formularz zgłoszeniowy. Regulamin konkursu znajduje się na TEJ stronie.

Konkurs organizowany jest od 2005 roku przez serwis Nauka w Polsce, wydawany przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej.

W konkursie nagradzane były już osoby i zespoły z Politechniki Warszawskiej: dr Jan Grabski (w 2010 roku w kategorii Naukowiec lub instytucja naukowa, Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston” (w 2016 roku w kategorii Zespół), Dariusz Aksamit (w 2019 roku w kategorii Animator).

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się TUTAJ>