Konkurs „Otwarte Drzwi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w XVII edycji Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i projekty kół naukowych, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności.

Do konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie.

Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych, które zostały obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy oraz projekty kół naukowych, których realizacja zakończyła się w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia projektu do Konkursu.

Zgłoszenia może dokonać: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Prace można składać do 15 października 2020 r.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz niezbędne oświadczenia dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych