Konkurs „Otwarte Drzwi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Do 31 lipca 2019 r. można zgłaszać prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Prace może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Kategorie prac magisterskich:

  • rehabilitacja społeczna;
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym;
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych