Konkurs „Osobowość Roku 2019” z politechnicznymi akcentami

5 lutego br. podczas gali otwarcia Targów Światło 2020 w Warszawie ogłoszono wyniki konkursu „Osobowość Roku 2019”. W gronie laureatów znalazły się osoby związane z Politechniką Warszawską.

Konkurs organizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarczej Elektryki, Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Energetyków Polskich, Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej.

Jego celem jest promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań, tak technicznych, jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce, sprawienie, aby nie były one anonimowe i mogły stanowić wzór do naśladowania dla innych.

Tytuł „Osobowość Roku” ma charakter honorowy i nadawany jest corocznie osobom fizycznym w trzech kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu. W tym roku nagrody wręczono 5 lutego br. podczas gali otwarcia Targów Światło 2020 w Warszawie.

W gronie laureatów znaleźli się absolwenci Politechniki Warszawskiej. W kategorii nauka tytuł „Osobowości roku 2019” przyznano dr. inż. Markowi Łobodzie - emerytowanemu pracownikowi naukowo-dydaktycznemu Wydziału Elektrycznego PW, konsultantowi naukowemu, autorowi i współautorowi ok. 180 publikacji, członkowi wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, kierownikowi naukowemu projektów badawczych, autorowi i współautorowi ekspertyz naukowo-technicznych w Polsce i za granicą.

W kategorii otoczenie biznesu nagrodzony został mgr inż. Marcin Ocioszyński - absolwent Wydziału Elektrycznego PW, Dyrektor Biura ds. Jakości SEP, promotor znaczenia jakości i dobrowolnej certyfikacji wyrobów elektrycznych, członek Rady Normalizacyjnej przy PKN.

Źródło: lightfair.pl
Zdjęcie: Agencja SOMA